Warunki świadczenia usług

Regulamin sklepu internetowego:

1 Postanowienia wstępne:

 1. Wybór opcji, dyskusje, sposoby, droga droga i droga prowadząca za pośrednictwem Sklepu Internetowego esuustore.com. Sklep prowadzi Rafał Pasek prowadzący działalność pod firmą Firma HDC9 w Informacji Centralnej Ewidencji i Działalności o Działalności Gospodarczej (IDG na miejscuj przez ministrant ds.). gospodarki, NIP: 8941452336 REGON: 383305582;
 2. Mapa Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.esuustore.com. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Definicje
 1. Zgoda - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HDC9, Rafał Pasek
 3. Klient - każdy podmiot handlu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca rozwijająca się, odrębna ustawa przyznaje zdolność, wykonująca wyrozumiałość: upoważnienie do działalności gospodarczej, która korzysta ze strony. - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.esuustore.com
 6. Umowa Umowa na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach umowy zawierania umów zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez dodatkowych punktów drogowych, z wyłącznym wsparciem jednego lub liczby środków porozumiewania się na odległość do zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do sprzedaży Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - dane przez klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są podane przez dane przez użytkownika oraz informacje o klientach w Sklepie, są w nim zamawiane w Sklepie.
 10. Rejestracja formularza - dostępny w Sklepie, umożliwiający przegląd Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków sprzedaży Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, gdzie widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma / usługa będąca sprzedażą sprzedaży Sprzedaży między Klientami a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Spoprzedaż rozumie się też - stosowanie do produktu - schylanie się o usługach i pytanie o dzieło.
 • Skontaktuj się z nimi Sklepem
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@esuustore.com
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 505 183 059
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mbank: 16 1140 2004 0000 3802 7876 8177
 4. Może może porozumiewać się ze Klientami za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w klientach klientów.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-18
 • Specyfikacje techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym wyposażeniu asortymentu Sklepu oraz składania zamówienia na Produkty, niezbędne są:
 2. końcowe z wersją sieci Internet i przeglądarką krajową na wyświetlanie dokumentów hipertekstowych
 3. aktywne konto poczty (e-mail),
 4. obsługa plików cookies,
 5. zainstalowany program FlashPlayer.
 • Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakres nie ponosić za zakłócenia w tym funkcjonowaniu w funkcjonowaniu Sklepu potęgą wyższą, niedozwoloną działaniem osób lub niekompatybilność Sklep internetowy z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie połączenia przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez zamówienie danych osobowych i adresowych realizacji zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Ceny podawane w Sklepie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta cena za Produkt koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówień, w tym także w cenach ekspresowych woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku ceny obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 3. Gdy charakter przedmiotowy ceny nie pozwala, rozsądnie oceniając, na cenę końcową ceny końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, pocztowe oraz o inne kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 • Zakłady Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, miejsce integracji Formularz rejestracji. Niezbędne jest wpis danych nazwiska, nazwisko, adres e-mail oraz hasło
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasło w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu ceny skarbowej Konto poprzez wysłanie stosownego sprzedawcę, w szczególności za pośrednictwem podany w § 3.
 • Zasady składające się na zamówienia

W celu zamówienia należy:

 1. zl się do Sklepu (zł);
 2. wybierz Produkt będący zamówienie Zamówienia, a następnie kliknij przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. pobranie się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. wybóro możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, zamówienie zamówienia (sposób dostarczenia Produktu), zamówienie dane do faktury, jeśli są inne niż dane zamówienia,
 5. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” / przycisk kliknąć „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzać zamówienie, rol w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Wybrać jeden z sposobów płatności iw zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w ustalonych terminach, z: § 8 pkt 3.
 • Oferowane metody dostaw oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z usługi odbioru lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurieraska lub inPost do paczkomatu
 3. Klient może skorzystać z metody płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność płatniczą.
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalne metody znajdują się na stronach Sklepu.
 • Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie sprzedaży Sprzedaży między Klientami a Sprzedaw ceny po uprzednim złożeniu przez klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje jego otrzymanie oraz przyjmuje zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówień i jego przyjęcie do realizacji ceny przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie zamówienia zamówienia adres wyboru klienta, która zawiera co najmniejsze oświadczenia Sprzedawcy o zamówienia zamówienia io jego przyjęciu do realizacji oraz ceny Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez klienta: a: płatności przelewem, płatności elektroniczne płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do płatności w płatności w płatności 3 dni kalendarzowych od dnia zawieranie umów Sprzedaży - w razie razie zamówienie anulowane.
 4. Po opłaceniu i zaksięgowaniu produktu, zakupiony produkt wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez klienta podczas zamówień.
 5. W przypadku różnych terminów dostaw, dostawy są najdłuższymi zamówieniami produktów terminów.
 6. Początek końca terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w sposób: a: w przypadku wyboru przez Klienta Sposób płatności przelewem, płatności elektroniczne lub karta płatniczą - od dnia uznawania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej, Europy.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie zamówienia, w tym także w momencie sprzedaży do Klienta zamówienia, w tym także w momencie sprzedaży do klienta zamówienia, w tym także w czasie sprzedaży
 • 10 Prawo od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od sprzedaży Sprzedaży bez danych źródłowych.
 2. Bieg terminu termin w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez użytkownika innego niż przewoźnik.
 3. W przypadku zawierania, uwzględnianie wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w stronach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od ostatniej części, partii lub części.
 4. W przypadku zawieszeń, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do osiągnięcia terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed terminem tego terminu.
 6. Oświadczenie musi być napisane drogą elektroniczną, napisanie napisane, który jest dostępny w zakładce Zwroty kosztów / Zwroty na stronie internetowej esuustore.com.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą sprzedawcy, niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

11. Skutki odstąpienie od Umowy:
 1. Będący konsumentem może odstąpić od sprzedaży bez usługowych zapytań biznesowych, bezpośrednie sporządzanie umów, oświadczenie w terminie 14 dni. Do tego zachowania czas wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego wypełem lub wypełnienia wypełnienia na stronie www.esuustore.com w zakładce Zwroty kosztów / Zwroty
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej doświadczenie.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres sprzedaży Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrotu sprzedawcy dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta używane w pierwotnej płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności do 7 dni od otrzymania Produktu z powrotem tylko wtedy kiedy produkt nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zapakowany w fabrycznym, nie jest używany, prany, prasowany, zabrudzony lub przesiąknięty zapachami: (np. Kremów, perfumy, bądź dymu tytoniowego)
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w dniu Regulaminie niezwłocznie, później niż 14 dni od, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed terminem terminu 14 dni.
 7. Konsumenty bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli dotyczy to swojego charakteru Produkt ten nie może zostać w trybie zwykłym tryb odesłany pocztą.
 8. Jeśli zwrócone noszą ślady użytkowania, są zniszczone lub uległy uszkodzeniu w przesyłce, kwota zwrotu może zostać obniżona. Informacja ta zostanie wysłana do Ciebie drogą mailową (e-mail).
 9. Dodatkowo prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w pary cena:
 10. w której pismo jest rzecz nieprefabrykowana, służowana według specyfikacji Konsumenta lub zaspokojenie jego zindywidualizowanych potrzeb,
 11. w której piśmienności jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym pierwowzorze, której po otwarciu opakowania nie można znaleźć ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 12. w które piśmiennictwo jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótkie termin przydatności do użycia,
 13. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni za obsługę, zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez spółkę, że po spełnieniu wymagań przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od ceny,
 14. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nadanie sprzedawcy nie sprawuje kontroli, i które mogą zawierać przed terminem termin do odstąpienia od umowy,
 15. w której wydania są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 16. w której piśmiennictwo są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad sprzedawca nie ma kontroli,
 17. w której piśmiennictwo są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym poziomie, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 18. o dostarczynie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 19. o dostarczenie treści, które nie są napisane na nośniku materialnym, jeżeli nie są napisane na nośniku materialnym, jeżeli nie są zapisy na nośniku materialnym, oznacza to, że pierwsze słowa rozpoczęły się za okresną zgodą Konsumenta przed terminem termin do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • 11 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową zakup towarów są nowe Produkty.
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w przypadku przepisów dotyczących rękojmi w kodeksie cywilnym.
 1. Reklam należy zgłosić drogą internetową przy użyciu oprogramowania reklamacyjnego, udostępnienie przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu, esuustore.com w zakładce Zwroty kosztów / Zwroty.
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zlot (w tym data) jej przypadek, dane Klienta składającego się, oraz żądanie w związku z wadą towaru.
 3. Towary najbliższe w ramach procedur reklamacyjnych, które mają zrobić adres do paczkomatu, poniżej:

WRO50M

Muchoborskiej 17

54-424 Wrocław

tel. kontaktowy: 505183059

e-mail: info@esuustore.com

 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i wykrywania roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i roszczeń roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników, organizacji, do których zadań statutowych należy ochrona, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykłady możliwości skorzystania z możliwości skorzystania z pozasądowych zastosowań rozpatrywania reklamacji i roszczeń roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, upoważnienia z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r.. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może zawierać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, usługi także z bezpłatną pomocą powiatowego (miejskiego) rady lub organizacji społecznej, do zadań statutowych ochrony osobistej (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 •  13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów komunikowanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji sprzedaży Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłka pocztowa lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu usługę na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności lub kartą płatniczą Administrator zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu, płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych do sprzedaży Sprzedaży brakujeiem możliwości wejścia tejże umowy.
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z wkładem do regulacji jest: zmiany przepisów, zmiany sposobu płatności i nowych przepisów. O każdej zmianie sprzedawcy poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w poprawie Regulaminie mają zastosowanie ładowania przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i roszczeń roszczeń. W tym celu może być zaproszenie do spotkania za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.